ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 24

 

日本語(にほんご)で お(ねが)いします。

Làm ơn hãy nói bằng tiếng Nhật

 

  Tôi là Aran. Tôi là người Pháp đang sống ở Osaka. Tôi luôn luôn nói chuyện với bạn bè người Nhật, người của công ty và hàng xóm bằng tiếng Nhật.

  Nhưng, nhân viên của trung tâm thương mại và nhà hàng cứ nhìn thấy tôi là nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi hỏi bằng tiếng Nhật, nhưng người của của hàng lại trả lời bằng tiếng Anh. Thỉnh thoảng vì tôi không hiểu tiếng Anh mà người của của hàng nói, nên tôi đã nói bằng tiếng Nhật là “Xin lỗi tôi không hiểu”, thì họ lại nói chuyện với tôi một cách cần mẫn bằng tiếng Anh.

  Gần đây vì tôi không biết đường đi đến thư viện, nên tôi đã hỏi một người đàn ông người Nhật ở trước nhà ga bằng tiếng Nhật. Người đàn ông thì đã nói là “Không được! Không được”

  Lần tới tôi đã hỏi người phụ nữ. Người phụ nữ đã nói là “Thư viện ? À ... library”. Sau đó đã giải thích cho tôi cần mẫn bằng tiếng Anh. Đã mất nhiều thời gian.

  Tôi đã nói “Cảm ơn”  bằng tiếng Nhật. Sau đó tôi đi theo con đường đã được chỉ dẫn, nhưng thư viện thì đã không có.

  Các bạn người Nhật, làm ơn hãy nói bằng tiếng Nhật.

 

正解&説明 (Đáp án và giải thích):

 

Câu 1

(X) アランさんは 日本人(にほんじん)と 時々(ときどき) 英語(えいご)で (はな)します。

Anh Aran thỉnh thoảng nói chuyện với người Nhật bằng tiếng anh.

Giải thích: 日本人(にほんじん)の 友達(ともだち)や 会社(かいしゃ)の (ひと)近所(きんじょ)の (ひと)と いつも 日本語(にほんご)で (はな)します。

Tôi luôn luôn nói chuyện với bạn bè người Nhật và người của công ty, hàng xóm bằng tiếng Nhật

 

Câu 2

X)アランさんは 日本語(にほんご)が ()かりませんから、日本人(にほんじん)は 英語(えいご)で (はな)します。

Anh Aran thì vì không hiểu tiếng Nhật, nên người Nhật nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Anh.

Giải thích: アランさんは 日本語(にほんご)で 質問(しつもん)しますが、(みせ)(ひと)は 英語(えいご)で (こた)えます。

Anh Aran hỏi bằng tiếng Nhật nhưng người của cửa hàng lại trả lời bằng tiếng Anh.

 

Câu 3

O(えき)の (まえ)で 日本人(にほんじん)と (はな)した とき、(おんな)の (ひと)は (おとこ)の (ひと) より 親切(しんせつ)でした。

Khi hỏi thăm người Nhật ở trước nhà ga, người đàn bà thì tốt bụng hơn người đàn ông.

Giải thích:  (おとこ)(ひと)は「だめ、だめ。」と ()いましたが、(おんな)(ひと)は 一生懸命(いっしょうけんめい) 英語(えいご)で 説明(せつめい)しました。

Người đàn ông đã nói là 「Không được! Không được」, nhưng người đàn bà thì đã giải thích cần mẫn bằng tiếng Anh.

 

Câu 4

X)アランさんが 図書館(としょかん)へ ()った とき、図書館(としょかん)は (やす)みでした。

Khi anh Aran đi đến thư viện thì thư viện đã nghỉ.

Giải thích: (おし)えて もらった (みち)を ()きましたが、図書館(としょかん)は ありませんでした。

Anh ấy đi theo con đường đã được chỉ dẫn, nhưng đã không có thư viện.

 

Câu 5

アランさんは どうして「日本人(にほんじん)の (みな)さん、日本語(にほんご)で お(ねが)いします。」と ()いましたか。

... 日本人(にほんじん)の 英語(えいご)より 日本語(にほんご)の ほうが よく ()かりますから。

Giải thích: Câu hỏi: Vì sao Aran nói rằng “Các bạn người Nhật, làm ơn hãy nói bằng tiếng Nhật” ?

Đáp án: 日本人(にほんじん)の 英語(えいご)より 日本語(にほんご)の ほうが よく ()かりますから。

Vì so với tiếng Anh của người Nhật thì anh ấy hiểu rõ tiếng Nhật hơn.(

Bài viết liên quan

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 25

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 25

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 23

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 23

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 22

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 22

Câu hỏi thường gặp

aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

Lê Uyên

uyen

Lê Uyên

theme/frontend/images/noimage.png

Tư vấn miễn phí