BÀI 1: LUYỆN TẬP HỘI THOẠI RENSHUU C

Dựa vào ví dụ đã cho, hãy tạo các đoạn hội thoại phù hợp với dữ kiện trong tranh. Sau đó nghe hội thoại và luyện tập.

File nghe từ vựng:

Từ vựng

Giải thích

はじめまして。

Rất hân hạnh được gặp anh chị. (Đây là lời chào với người đầu tiên gặp, là câu nói đầu tiên khi giới thiệu về mình.)

 ~からました。

Tôi đến từ ~.

 「どうぞ」よろしく

おねがいします。

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ anh chị. Luôn được dùng làm câu kết thúc khi giới thiệu về bản thân.

 失礼しつれいですが。。。

Xin lỗi... (dùng khi hỏi ai đó về thông tin cá nhân như là tên hoặc địa chỉ của họ).

 名前おなまえは?

Tên anh/chị là gì?

こちらは~さんです。

Đây là anh/chị/ông/bà.

Bài 1

Ví dụ:

A: (はじ)めまして、マイク・ミラーです。

 アメリカから ()ました。どうぞ よろしく。

B: 佐藤(さとう)です。どうぞ よろしく。

 File nghe hội thoại của ví dụ: 

 

A: (はじ)めまして、            です。

              から ()ました。どうぞ よろしく。

B: 佐藤(さとう)です。どうぞ よろしく。

 File nghe hội thoại của câu 1: 

 

A: (はじ)めまして、            です。

              から ()ました。どうぞ よろしく。

B: 佐藤(さとう)です。どうぞ よろしく

File nghe hội thoại của câu 2: 

Bài 2

Ví dụ:

A: 失礼(しつれい)ですが、お名前(なまえ)は?

B: イーです

A: リーさんですか。

B: いいえ、イーです。

 File nghe hội thoại của ví dụ:

 

 

A: 失礼(しつれい)ですが、お名前(なまえ)は?

B:            です

A:              さんですか。

B: いいえ、            です。

File nghe hội thoại của câu 1:

 

 

A: 失礼(しつれい)ですが、お名前(なまえ)は?

B:            です

A:              さんですか。

B: いいえ、            です。

File nghe hội thoại của câu 2:

 

 Bài 3

Ví dụ:

A: 田中(たなか)さん、おはよう ございます。

B: おはよう ございます。

A: こちらは ミラーさんです。

C: (はじ)めまして、ミラーです。

 IMCの 社員(しゃいん)です。

 どうぞ よろしく お(ねが)いします。

B: 田中(たなか)です。よろしく お(ねが)いします。

File nghe hội thoại của ví dụ:

 

A: 田中(たなか)さん、おはよう ございます。

B: おはよう ございます。

A: こちらは           さんです。

C: (はじ)めまして、            です。

               の 社員(しゃいん)です。

 どうぞ よろしく お(ねが)いします。

B: 田中(たなか)です。よろしく お(ねが)いします。

File nghe hội thoại của câu 1:

 

  

A: 田中(たなか)さん、おはよう ございます。

B: おはよう ございます。

A: こちらは           さんです。

C: (はじ)めまして、            です。

               の 社員(しゃいん)です。

 どうぞ よろしく お(ねが)いします。

B: 田中(たなか)です。よろしく お(ねが)いします。

File nghe hội thoại của câu 2: 

Câu hỏi thường gặp

aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

Lê Uyên

uyen

Lê Uyên

theme/frontend/images/noimage.png

Tư vấn miễn phí