Trần Mai Phương

Sau một thời gian theo học tại trung tâm , kỹ năng nghe và nói của tôi tiến bộ vượt bậc. Là một du học sinh tại Mỹ, việc lựa chọn học tiếng Nhật Online với tôi là phương pháp tối ưu nhất. Bây giờ tôi rất chủ động dùng tiếng Nhật với các bạn Nhật Bản cùng lớp của mình. Cảm ơn Giỏi tiếng Nhật !

 

Trần Mai Phương - Hà Nội

 

Câu hỏi thường gặp

aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

Lê Uyên

uyen

Lê Uyên

theme/frontend/images/noimage.png

Tư vấn miễn phí