ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 22

 

テレビ放送(ほうそう)

Tivi phát sóng

 

  Ngày phát sóng tivi lần đầu tiên ở Nhật Bản là ngày 1 tháng 2 năm 1953. Khi đó số lượng tivi có ở Tokyo là khoảng 1200 ~ 1500 cái. Lương 1 tháng của nhân viên văn phòng là khoảng 1man 5000 yên, nhưng tivi thì khoảng 20 man yên. Vì vậy, nhiều người đã xem tivi có ở công viên, trung tâm thương mại hay trước nhà ga.

   Những người lần đầu tiên xem tivi thì đã ngạc nhiên và nói là: “Cái radio này thì có thể xem được”. Cũng đã có nhiều người nghĩ rằng ở bên trong tivi có người thật. Một ngày tivi chỉ phát sóng có 4 tiếng.

  Vào tháng 4 năm 1959 đã tổ chức lễ kết hôn của Hoàng thái tử. Người muốn xem lễ kết hôn thì đã mua tivi. Tivi của Nhật Bản thì trong tháng 4 đã tăng thành 2 triệu cái.

  Vào tháng 4 năm 1964 lần đầu tiên ở Châu Á đã có Olimpic được tổ chức ở Tokyo. Rất nhiều người đã mua tivi màu.

  Bây giờ thì mọi người có thể một mình xem chương trình tivi bằng điện thoại hoặc bằng máy tính, cũng có thể xem tivi ở bồn tắm. Có thể xem chương trình mình muốn xem vào khoảng thời gian mình muốn xem.

  Từ bây giờ bạn nghĩ tivi sẽ trở nên như thế nào ?

 

正解&説明 (Đáp án và giải thích):

 

Câu 4

(X) 1950(ねん)ごろの サラリーマンは 1(ねん)の 給料(きゅうりょう)で テレビを ()う ことが できました。

(Vào khoảng năm 1950 thì nhân viên văn phòng có thể mua được tivi bằng 1 năm tiền lương.)

Giải thích: 日本(にほん)で (はじ)めて テレビ放送(ほうそう)を した ()は 1953(ねん) 2(がつ) 1(つい)(たち) です。

Ngày phát sóng tivi lần đầu tiên ở Nhật Bản là ngày 1 tháng 2 năm 1953.

 

Câu 5

(O) (はじ)めて テレビを ()た (ひと)は (あたら)しい ラジオだと (おも)いました。

(Người xem tivi lần đầu tiên đã nghĩ rằng đó là một cái đài mới.)

Giải thích: テレビを (はじ)めて ()た (ひと)は びっくりして、「この ラジオは ()ることが できる。」と ()いました。

Người lần đầu tiên xem tivi thì đã ngạc nhiên và nói là: "Cái radio này có thể xem được".

 

Câu 6

(O)  (いま)は 家族(かぞく)は みんな 別々(べつべつ)に ()きな 番組(ばんぐみ)を ()る ことが できます。

(Bây giờ thì mọi người trong gia đình có thể xem các chương trình ti vi yêu thích khác nhau.)

Giải thích: ()たい 番組(ばんぐみ)を ()たい 時間(じかん)に ()る ことも できます。

Có thể xem chương trình mình muốn xem vào thời gian mình muốn.


(

Bài viết liên quan

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 25

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 25

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 24

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 24

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 23

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 23

Câu hỏi thường gặp

aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

Lê Uyên

uyen

Lê Uyên

theme/frontend/images/noimage.png

Tư vấn miễn phí