ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 20

 

伊能忠敬(いのうただたか)の 一生(いっしょう)

Cuộc đời của ông I-nou-ta-da-ta-ka

 

Năm 1745     Ông đã được sinh ra ở tỉnh Chiba.

                      Ông thông minh, và rất thích học.

 

Năm 1762     Ông kết hôn, và đổi thành tên của nhà vợ ( I-nou ).

                      Nhà của vợ ông thì đã kinh doanh của hàng gạo và cửa hàng rượu.

                      Sau khi ông Ta-da-ta-ka đến, cửa hàng đa trở nên rất to.

                      Ông đã tự mình học về đo đạc.

 

Năm 1782     “ Nạn đói thời Ten-mei ”.

                      Ông đã bỏ tiền ra và cứu giúp những người trong làng.

 

Năm 1795     Ông đã thôi việc và đi đến Ê-đô.

                      Ông đã học thiên văn học từ giáo viên nổi tiếng ở Ê-đô.

 

1800 ~ 1816     Ông đo đạc Hokkaido và đã vẽ bản đồ.

                       Ông đã đi bộ đo đạc khắp cả nước Nhật Bản.

 

Năm 1818     Ông đã mất.

 

Năm 1821     Đã hoàn thành bản đồ.

・ ・ ・ ・ ・ ・

Năm 1995     Ông đã trở thành “ người được in ở tem ”

 

 

正解&説明 (Đáp án và giải thích):

 

これは((れい):80円切手(えんきって))です。このひとは(① 伊能忠敬(いのうただたか))です。

(Đây là tờ tem 80 yên. Người này là ông Ino Tadataka.

Giải thích: Nhìn trên tem chúng ta sẽ thấy tấm tem có ghi mệnh giá là 80 và tên người được in trên tem là ông Ino Tadataka (1745 – 1818).

日本人(にほんじん)は みんな この(ひと)を ()っています。(かれ)は 江戸時代(えどじだい)に 日本(にほん)の 地図(ちず)を (つく)りました。(ある)いて 測量(そくりょう)しました。とても 正確(せいかく)な 地図(ちず)です。

(Người Nhật ai cũng biết đến người này. Ông ấy là người đã tạo ra bản đồ Nhật Bản vào thời Edo. Ông đã đi bộ để đo đạc các số liệu của bản đồ. Đó là một bản đồ rất chính xác.

 

② 50(さい)まで うちの 仕事(しごと)を して いました。 仕事(しごと)を やめてから、(③ 江戸(えど))へ ()って、(④ 天文学(てんもんがく))の 勉強(べんきょう)を (はじ)めました。

(Ông đã làm công việc của gia đình đến 50 tuổi. Sau khi bỏ việc, ông đã đi đến Edo và bắt đầu việc học thiên văn học.)

Giải thích: 1795(ねん)に  仕事(しごと)を やめて、江戸(えど)へ ()った。江戸(えど)で 有名(ゆうめい)な 先生(せんせい)に 天文学(てんもんがく)を (なら)った。

Năm 1795 ông thôi việc, và đã đi đến Edo. Ông đã học thiên văn học từ một thầy nổi tiếng ở Edo. (từ năm 1745 đến 1795 là 50 năm).

 

1800(ねん)に (はじ)めて 北海道(ほっかいどう)へ 測量(そくりょう)に ()きました。それから(⑤ 1816(ねん)までに 全部(ぜんぶ)で 9(かい) 測量(そくりょう)に ()きました。北海道(ほっかいどう)から 鹿児島(かごしま)まで ()きました。

(Năm 1800, ông đã đi đến Hokkaido để đo đạc lần đầu tiên. Đến năm 1816 thì ông đã đi 9 lần để đo số liệu. Ông đã đi từ Hokkaido đến Kagoshima.

Giải thích: 1800年から 1816年まで 北海道(ほっかいどう)を 測量(そくりょう)して、地図(ちず)を ()いた。日本中(にほんじゅう)を (ある)いて 測量(そくりょう)した。

Từ năm 1800 đến năm 1816 ông đo đạc Hokkaido và đã vẽ bản đồ. Ông đã đi bộ đo đạc khắp cả nước Nhật Bản.

 

73(さい)で ()くなりました。1821(ねん)に 弟子(でし)たちが 地図(ちず)を 完成(かんせい)しました。

(Ông đã mất ở tuổi 73. Bản đồ đã được hoàn thành bởi các đệ tử của ông vào năm 1821).

・ ・ ・ ・ ・ ・

Bài dịch hoàn chỉnh phần bài tập.

  Đây là tờ tem 80 yên. Người này là ông I-nou-ta-da-ta-ka. Người Nhật Bản ai cũng biết đến ông. Ông ấy là người đã làm ra bản đồ của Nhật Bản ở thời kỳ Ê-đô. Ông ấy đã đi bộ để đo đạc. Đó là một tấm bản đồ rất chính xác.

  Ông đã làm công việc của gia đình cho đến năm 50 tuổi. Sau khi ông thôi việc, ông đi đến Ê-đô và đã bắt đầu học thiên văn học.

  Năm 1800 ông đã đi đến Hokkaido để đo đạc lần đầu tiên. Tính đến năm 1816 ông đã đi đo đạc toàn bộ 9 lần.  Ông đã đi từ Hokkaido đến Kagoshima.

  Ông mất ở độ tuổi 73. Các đệ tử của ông đã hoàn thành bản đồ vào năm 1821.

Bài viết liên quan

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 25

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 25

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 24

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 24

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

ĐÁP ÁN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC MINNA 23

Chi tiết đáp án và lời giải của luyện kĩ năng đọc minna 23

Câu hỏi thường gặp

aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

Lê Uyên

uyen

Lê Uyên

theme/frontend/images/noimage.png

Tư vấn miễn phí